VHF/SRC

VHF-sertifikatet (idag kalt SRC, eller Short Range Certificate) gir deg den kunnskapen du behøver for å kunne betjene en VHF-radio, samt å bruke de tjenester Telenor Kystradio tilbyr.

Et VHF/SRC-sertifikat er et sertifikat som viser at du har tilegnet deg kunnskaper slik at du kan betjene maritim VHF-radio og andre nød- og sikringsmidler til sjøs.

Å tilegne seg kunnskap om riktig bruk av VHF-radioen og de tjenestene du kan bruke er avgjørende for din trygghet til sjøs, ikke minst i nød- og assistansesituasjoner. Du lærer både hvordan en VHF-radio fungerer samt hva du kan bruke den til. 

Det viktigste for Telenor Kystradio er at du erverver deg gode kunnskaper om riktig bruk, slik at du får mest mulig nytte og glede kystradiotjenesten og av VHF-radioen.

Aldersgrense for å oppnå SRC/VHF-sertifikatet er 15 år.